Bästa trappstädningen i Göteborg

Vad ska du tänka på när du ska arbeta med trappstädning? Vilken utrustning och vilka medel ska du använda dig av vid städningen? Och skiljer det sig mellan Göteborg och andra städer i landet?

Om du ska anlita någon för att utföra trappstädning, eller om du ska arbeta med trappstädning, så är det ändå samma saker du ska tänka på. Ett beslut ska fattas gällande hur trappstädningen ska gå till.

Finns det en hiss att tillgå? Är det enbart trappstegen och avsatserna som ska städas? Eller ska städningen även innefatta räcken och en bit upp på väggen? Finns det fönster och ska det även rengöras där? Ska fönsterputs och dörrtvätt även ingå? Vilken utrustning och rengöringsmedel ska användas och finns det vatten samt städskåp på plats?

Boka trappstädning på rätt sätt

För att du som beställare ska få den bästa trappstädningen i Göteborg eller på andra ställen i landet, så måste du och städfirman ha en beskrivning av vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras. På det viset kan också städfirman ge besked på hur det fungerar på deras front samt om de klarar av städningen på den avtalade tiden och klockslaget.

Genom att ha ett kontrakt så blir det en trygghet för båda två parter, och även för städbolagets personal. Man vet exakt vad som ska göras och behöver inte fundera över det, eller komma ihåg vad som är sagt på respektive uppdrag. Enklast brukar det dock vara ifall utrustning, vatten och rengöringsmedel finns tillgängligt.

12 Aug 2021