Då behöver du anlita en professionell firma

När det är dags för en riktig storstädning, gäller det att skaffa hem rätt sorts utrustning. Du kan behöva, förutom dammsugare, en riktig mopp, skurhink, mjuka svampar, trasor och riktiga rengöringsmedel. Ett rent hus, ger en bra inomhusmiljö. Tänk på att allt damm som finns hemma hos dig, hamnar i dina lungor förr eller senare. Då är det bäst att avlägsna det damm som kan hamna där och ge upphov till irritationer och allergier. Den mesta städningen kan du genomföra själv och få ett riktigt bra resultat. Dock finns det några exempel när det inte räcker med att städa själv. Bland annat har det att göra med dessa fall är så farliga att du bör anlita en professionell städare för att bli av med skadan, och det är till exempel om du har råkat ut för mögelangrepp i ditt hus. Då bör du anlita en saneringsfirma.

Vad är mögel?

Varför måste man anlita en dyr saneringsfirma? Dels kan det vara svårt att på egen hand avgöra om du har mögel hemma hos dig eller inte. Mögel kan lukta fuktigt och som unken jord. Mögel finns ju naturligt i joren och i naturen och där hör den hemma, men i våra hem kan den angripa huset och göra våra andingsvägar sjuka och oss sjuka i det långa loppet. Mögel är ett samlingsnamn för mögelsvampar och bakterier. Den kan synas som små svarta prickar, eller som svart smuts. Den kan lukta unket, men behöver inte alltid göra det. Vissa får huvudvärk och astma av att andas in mögelsvampar, andra inte. Det är därför mycket svårt att upptäcka mögel på egen hand.

Vad gör en saneringsfirma?

En saneringsfirma kan sanera allt möjligt, från mögel till radon och asbest. En sådan firma är kunnig på fukt, mögel och svampsporer. De är kunniga i allt slags radon och asbest och vet hur man får bort skadliga byggmaterial, eller angrepp på hus. Att själv försöka ge sig på att få bort mögelangrepp kan leda till att man bara sprider möglet till fler ställen i huset. Försöker man till exempel att borsta bort, eller slipa bort mögelangrepp, bidrar man till att mögelsporerna sprids runt i huset och kan hitta andra ställen att angripa i stället för att få bort möglet ur huset. Mögel har sporer som hjälper den att växa på andra ställen.

En saneringsfirma använder sig av ett speciellt rengöringsmedel som tar död på svamsporerna. Samtidigt kan de ge dig hjälpr pch råd om hur du kan förebygga framtida mögelansgrepp på huset.

5 Jun 2018