Fönterputsaren en klar vinnare på RUT-avdragets införande

Fönsterputsare är en av de yrkesgrupper som har gagnats av att rut-avdraget infördes. När stora delar av arbetskostnaden dras av, genererar det följaktligen också mer jobb. Vad en fönsterputsare tjänar beror på lite olika saker – bland annat om denne har fast timlön eller kör på provision, eller en kombination av de båda. Också hur lång erfarenhet och var man bor spelar roll, i till exempel Stockholm där konkurrensen är hård kan det vara lite svårare att skaffa sig ett stadigt inflöde av jobb, även om det faktiska antalet kunder är högre.

Fast timlön eller provision

Lönerna varierar, som tidigare nämnt, ganska mycket inom fönsterputsbranschen. På olika internetforum rapporteras en hel del olika siffror. Dessa går naturligtvis inte att lita till 100 % på, men kan i alla fall ge en fingervisning om löneläget.

Bland annat påstår en användare på ett diskussionsforum att denne tar 45 kronor per tvättat fönster. Användaren är dock egenföretagare, och har därmed också hand om omkostnader som en anställd inte har. Så här beskriver han sin lön: ”För ett vanligt fönster med 2 sidor, utan spröjs, tar jag 45 kronor per fönster. I de fall det är fasta spröjs så tillkommer 10 kronor per fönster. Om fönstret har 4 sidor lägger jag på ytterligare 50 % på priset som gäller för ett fönster med 2 sidor. De här priserna gäller endast om allt i fönstren är bortplockat. I de här fallen kommer jag upp i en timlön på 300 kronor exklusive moms”. Han adderar sen att priserna tenderar att höjas allt eftersom. Han avslutar inlägget genom att konstatera att prisnivån beror på ens skicklighet som fönsterputsare.

 

Statistiken talar för sig själv

Vad statistiken säger Lönestatistik.se är en hemsida som samlar statistik kring olika yrkesgruppers löner. Den här sidan går inte heller att lita på fullt ut, men kan också ge en bred överblick över hur mycket man tjänar.

Blekinge 19.165 kr 35 år 4 år

Dalarna 25.000 kr 24 år 0 år

Gävleborg 13.000 kr 22 år 4 år

Halland 19.924 kr 30 år 2 år

Jönköping 20.667 kr 22 år 2 år

Kalmar 18.250 kr 37 år 8 år

Skåne 25.628 kr 35 år 9 år

Stockholm 19.825 kr 30 år 3 år

Uppsala 16.000 kr 42 år 1 år

Västernorrland 24.000 kr 24 år 5 år

Västmanland 21.280 kr 42 år 11 år

Västra Götaland 19.241 kr 29 år 3 år

Örebro 18.230 kr 38 år 8 år

Östergötland 24.000 kr 43 år 16 år

Som synes är det främst Dalarna och Östergötland som sticker ut lönemässigt, medan städer som Stockholm och Jönköping lägger sig kring medianen. I Stockholm finns det troligtvis mer jobb för fönsterputsare – dock är konkurrensen också med största sannolikhet mycket hårdare.

29 Nov 2016