Fördelar med hemstädning i Stockholm

Att man sedan 2007 kunnat se en massiv ökning gällande användning av hemstädning är i sak ingenting konstigt utan det har en väldigt logiskt förklaring. Det var nämligen det året som man tog beslut om att införa det så kallade rut-avdraget och där man som kund således kunde börja anlita en städfirma för städning av sitt hem och där man drog av halva beloppet på sin deklaration och fick summan tillbaka på skatten; detta till ett tak om 50.000 kronor per år och per person. Att rut-avdraget ändrats med start vid årsskiftet 2016 innebär att taket numera når till 25.000 kronor per år och per person, men där man fortfarande får dra av halva arbetskostnaden för sin hemstädning.

Kort sagt; även med ett modifierat rut-avdraget så handlar det om en generös summa som fortfarande är lite för bra för att man som familj inte ska överväga att använda skattesubventionen i fråga. Något som också många gör och det är av den anledningen som vi tänkte rada upp några tips och några fördelar som finns i att använda sig av professionell hjälp med hemstädning. Kort sagt; hur man ska tänka, vad man får för pengarna och om det finns några fällor som man ska undvika om man är intresserad av att få hemstädning utförd i sitt eget hem.

För att förenkla och göra texten mer relevant för fler människor så säger vi att det handlar om Stockholm och en familj boende där som står inför att kontakta en städfirma för hemstädning – detta bör denna familj ha i åtanke och detta kan de förvänta sig:

  • Bra service till ett lågt pris. Även utan rut-avdraget så kommer denna familj att ha en fördel sett till priset av att bo i Stockholm. Det som stärker vår tes här är konkurrensen mellan städföretag i staden och där denna gjort att prisbilden sjunkit rejält i jämförelse med andra städer. I Stockholm är det fullt möjligt att få hemstädning utförd till ett lågt pris och där detta inte alls står i vägen för god kvalitet – förutsatt att man följer nästa punkt:
  • Referenser. För att säkerställa att den städfirma man anlitar för hemstädning håller god kvalitet så finns det inga genvägar utan här måste man se till att undersöka och ringa till befintliga kunder. Kort och gott – en städfirma är inte bättre än sitt senaste jobb och det innebär att du som framtida kund måste ringa till den familj i Stockholm där detta jobb ägt rum. Referenser är viktigare än någonsin.
  • Samma person. Vi säger att denna familj i Stockholm följt ovan stående punkter – man har hittat en bar städfirma till ett rimligt pris – finns det då något annat som man ska kunna kräva? Ja, och detta är att företaget i fråga ska kunna erbjuda att samma person utför jobbet vid varje städtillfälle. Det här ger bättre, effektivare och framförallt tryggare jobb och de flesta städföretag i Stockholm är väldigt tillmötesgående gällande detta krav inom hemstädning. Man vet att det är något som båda parter tjänar på i slutändan.
24 Aug 2016