Hur lång tid tar en flyttstädning i Stockholm?

Om man någon gång har utfört en flyttstädning så vet man att det tar tid. Det är noggrannhet som gäller och sköter man inte den biten så kan man ju bli tvungen att återvända för att göra om städningen – alternativt att man får betala ett belopp till den som köpt det gamla boendet. Men hur lång tid det tar att utföra en flyttstädning det varierar ju och beror på hur noggrann man är och framförallt hur stort man har det. Det tar ju naturligtvis längre tid att utföra en flyttstädning i en tvåplansvilla i Kiruna än vad det tar i tvåa i Stockholm, det är ju ganska självklart.

Sedan finns ju även alternativet att man lejer ut sin flyttstädning till en firma som kommer och tar hand om den åt dig – då går det ju fortare och arbetet blir perfekt utfört, men du blir ju samtidigt också tvungen att betala för det. Dock ska man veta att du numera kan dra av denna flyttstädning på din deklaration i och med att man i Sverige numera är berättigad Rut-avdrag och detta brukar vara populärt att använda sig av just då det handlar om flyttstädning.

Tar man Stockholm som exempel så ser man där en markant ökning då det handlar om rut-avdrag kontra flyttstädning. Man anser helt enkelt i Stockoholm att detta bidrag är absolut vettigast att använda just till sin flyttstädning snarare än att få en vanlig städning utförd i sitt hem. Anledningen till detta är att man, helt enkelt flyttar mer frekvent i Stockholm än vad man gör i någon annan del av landet och därför på ett helt annat sätt är i behov av just flyttstädning. Man räknar ju med att det dagligen flyttar in ungefär tre stycken busslaster med människor till Stockholm och då blir ju marknader som handlar just om flyttar plötsligt väldigt attraktiva för kunder. Man kan exempelvis nämna flyttfirmor som i första hand bär saker och som i vårt fall då alltså flyttstädning som fokuserar på att städa ur lägenheter eller hus till de som ska flytta in.

Går en flyttstädning snabbare i Stockholm?

I Stockholm kan man – om vi återgår till själva tiden för utförandet av en flyttstädning – också få den väldigt snabbt utförd. Detta beror inte på att människor slarvar eller inte bryr sig om slutresultatet utan att man har fler anställda som jobbar samtidigt. Man jobbar kanske tre och tre i Stockholm med en flyttstädning – detta ställt mot en mindre stad där en mindre firma kanske kan skicka ut en ensam person att utföra jobbet. Då går det ju naturligtvis fortare för firman i Stockholm också och det är något som behövs också. Flyttandet i Stockholm sker ju, som vi sa, mer frekvent och då tiden för både in- och utflyttning blir kortare så krävs det att denna flyttstädning går fort och att man därför alltså skickar många personer som utför jobbet istället för en ensam. På så sätt går en flyttstädning i Stockholm alltså snabbare än vad den gör i exempelvis Kiruna.

8 Jun 2017