Många fuskar med sin flyttstädning

Att flytta i Stockholm är för många personer boende i staden något som sker flertalet gånger per år. Detta gäller främst yngre människor eller de som just flyttat till staden då det i största grad är dessa som tvingas söka sig till den skakiga andra-, tredje- och ibland fjärdehandsmarknaden gällande bostäder som erbjuds i staden och då dessa ofta sträcker sig över kort tid så leder det således till många flyttar.

En ung person i Stockholm kan i vissa fall tvingas flytta omkring fyra-fem gånger per år och denna osäkerhet leder till en lags rastlöshet som i sin tur leder till stress och ständig press att hitta en ny bostad. Dessa unga människor hinner liksom aldrig installera sig i en bostad innan det plötsligt är dags att se sig omkring efter en ny. En situation som naturligtvis måste lösas; alla ska har rätt att bo någonstans och detta oavsett om staden heter Stockholm, Malmö eller Kiruna.

Som det är i dagsläget i Stockholm så finns det dock tyvärr ingenting som tyder på att en lösning är i nära anstående utan det är snarare faktiskt tvärtom; det mesta pekar mot att situationen kommer att förvärras rejält i framtiden. Dock; att denna situation finns betyder dock inte att man slipper undan vissa detaljer som följer med en flytt och här kan man direkt peka på att en sak börjat misskötas rejält i Stockholm; nämligen flyttstädning.

Det har nämligen blivit allt vanligare att en flytt i Stockholm genomförs utan att en flyttstädning gjorts och detta är oacceptabelt – oavsett om man hyr- eller äger en lägenhet och oavsett om man bott där enbart under en kortare period. En flyttstädning måste genomföras och detta då man underlättar för den som kommer efter; lämnar man en lägenhet i Stockholm ostädad så kommer den nya hyresgästen inte att kunna flytta in direkt. Man kan här säga att det är förståeligt att många i Stockholm fuskar med sin flyttstädning – som sagt; flyttar man flertalet gånger per år så orkar man helt enkelt inte med detta och lämnar bostaden vind för våg.

Kontakta en städfirma i god tid

Att det är förståeligt innebär dock inte att det är acceptabelt att inte städa sin lägenhet i Stockholm då man flyttar; här handlar det om respekt mot den nya hyresgästen och ett ansvar som man har. Dessutom; och detta är viktigt – sköter man inte denna viktiga detalj så kan det bli så att man tvingas betala pengar till den nya hyresgästen då det faktiskt är så att man måste städa ur sig.

Dessa pengar går sedan till en städfirma i Stockholm och om man istället gjort detta direkt så hade det varit betydligt billigare; en städfirma tar nämligen mer betalt ju senare man är ute. Tipset här är alltså att man tidigt kontaktar en städfirma för att ta hand om denna flyttstädning – kanske redan direkt då man flyttar in i lägenheten i Stockholm; som vi sa, ofta vet man ju att det handlar om en begränsad tid och då kan man lika gärna ta tjuren vid hornen direkt.

9 jul 2017