Smuts på skolor – ett jätteproblem

Lort-Sverige. Reportaget som skrevs- och som sändes i radion av Lubbe Nordstöm beskrev förhållanden i Sverige 1938. En serie som verkligen belyste ett stort problem kring dåtidens bristande hygien och som gjorde att vi tog ett stort steg rent hygieniskt genom städning och genom större kunskap kring vikten av sådan. Den trångboddhet som då fanns skapade i kombination med bristande städning sjukdomar och tack vare denna serie av reportage så fick denne Lubbe Nordstöm till en förändring som – tillsammans med annat, naturligtvis – fick Sverige på rätt köl.

Nu ställer vi oss frågan: var är dagens Lubbe Nordström? Frågan är relevant om vi ser till två stycken områden där städning och hygien definitivt måste förbättras: skolan och sjukhus. Att dessa två områden har bristande hygien är fruktansvärt oroväckande och speciellt inom sjukvården – bakterier i samband med operationer och sjuka patienter! – men även skolstädning är något som bör tas på ett större allvar.

Vi anser att det finns ett klart samband mellan de dalande resultaten som Sverige haft vid de senaste årens PISA-tester och bristande skolstädning. Vilka är då konsekvenserna av dålig skolstädning och hur kan vi dra en sådan slutsats?

Märk väl här innan vi går igenom konsekvenser: vi säger inte att undermålig skolstädning i sig skapat de sämre resultaten – vi säger att det är bidragande orsak; en skola är en helhet och den är inte starkare än sin svagaste länk. En skola i Stockholm som har världens bästa lärare kommer ändå att uppleva problem om saker som skolstädning, skollunch och undermåliga lokaler finns till deras förfogande.

Med detta sagt; det här är de konsekvenser som kan komma av undermålig skolstädning och de argument vi kan ge till varför man som skola ska se över vilken partner man har för lokalvård. Vi kan säga att det handlar om en normalstor skola i Stockholm:

  • Sjukdomar: Dels så trivs bakterier och baciller utmärkt i smutsiga miljöer och det skapar sjukdomar. Man; även andra områden skapar på sikt åkommor och sjukdomar. Städas inte toaletter på denna skola i Stockholm på ett korrekt sätt så kommer det att innebära att elever håller sig genom en hel skoldag. Något som ger urinvägsinfektioner och andra obehagligheter. Astma och allergier som kommer av en kombination av dålig ventilation och usel städning ska dessutom adderas till denna punkt.
  • Koncentration. Hur skulle du trivas och hur skulle du kunna prestera på topp om du inte kunnat/vågat/velat gå på toaletten på hela dagen? Inte bra alls! Det påverkar koncentrationen som i sin tur påverkar prestationen som i sin tur leder till sämre betyg. En ond cirkel som endast kan brytas av att den skolstädning man har förbättras.
14 Jun 2017